ul. Bielska 117
43-400 Cieszyn

Zapraszamy w godzinach 8-17.